Професионални CAD / CAM кройки

за производство на облекла, конструиране на кройки, услуги за производители и възложители на ишлеме

нашата дейност

Systex

Основна дейност на фирмата е предлагане на пълна гама CAD/CAM услуги – разработването на кройка, градиране в размери и подреждане и изчертаване на производствени капаци за кроене. Изготвяне на технически таблици с обмерни данни и разходни норми за вложените материи. Дългогодишния ни опит в тази област и висококвалифицираните кадри…

Услуги

Стремим се да подходим индивидуално към всеки клиент съобразявайки се с машинния парк и човешкият ресурс, както и с изградените методи на работа във фирмата ви.

Имате нужда от проект?

Възлагането на външни изпълнители на тази дейности намаляват  значително разходите. Повишената ефективност ще даде на вашата фирма важно конкурентно предимство.